رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

يکشنبه 29 بهمن ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 54.145.49.31
 
دانشگاه آزاد اسلامي
Untitled Page

برنامه  نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

انتخاب  واحد  شنبه 96/11/07 لغایت چهارشنبه 96/11/18

شروع کلاسها  شنبه 96/11/14

حذف  و اضافه   شنبه 96/11/28 لغایت  پنج شنبه  96/12/03

حذف 3/16 شنبه 97/03/05  لغایت  چهار شنبه 97/03/09

پایان کلاسها پنج شنبه 97/03/24

امتحانات  پایان نیمسال یک شنبه 97/03/27  لغایت دو  شنبه 97/04/11

لازم بذکر است  که مسئولیت رعایت پیشنیاز و همنیاز  دروس برعهده  دانشجو است

مدت زمان انتخاب واحدبه  هیچ وجه تمدید نخواهد گردید

Untitled Page
Untitled Page
Untitled Page

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.