رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

جمعه 28 مهر ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 23.20.120.3
 
دانشگاه آزاد اسلامي
Untitled Page

برنامه  نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

انتخاب  واحد چهار شنبه  96/06/22 لغایت دوشنبه 96/06/27

شروع کلاسها  شنبه 96/07/01

حذف  و اضافه  دو  شنبه 96/07/24 لغایت  چهار شنبه  96/07/26

حذف 3/16 سه شنبه96/09/28  لغایت 96 چهار شنبه 96/09/29

پایان کلاسها چهار شنبه96/10/13

امتحانات  پایان نیمسال شنبه 96/10/16  لغایت96چهار  شنبه 27/10/27

لازم بذکر است  که مسئولیت رعایت پیشنیاز و همنیاز  دروس برعهده  دانشجو است

مدت زمان انتخاب واحدبه  هیچ وجه تمدید نخواهد گردید

Untitled Page
Untitled Page
Untitled Page

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.